الله ,رسول الله

از رسول الله نقل شده که: علی را دوست بدارید که گوشت و خونش، گوشت و خون من است. خداوند آن گروه‌ها از امتم که پیمان من را در موردش نقض کرده و وصیتم را در موردش فراموش کردند، لعنت کند. آنها نزد خدا نصیبی نخواهند داشت.

امالی طوسی ص ۶۹


قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): أحبوا علیا، فإن لحمه لحمی ودمه دمی، لعن الله أقواما من أمتی ضیعوا فیه عهدی، ونسوا فیه وصیتی، ما لهم عند الله من خلاق

منبع اصلی مطلب : فضائل امیرالمومنین
برچسب ها : الله ,رسول الله
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : انگار که من